آفاسافت.آی آر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در آتــش خیــــال تـــــــــو با خـــــود قــــــــدم زدم دوران عاشقــــی به همیــــــــن سادگـــی گذشــــــت دیدگاهاتون وبو زیباتر می کنه،ممنونم از محبتتووون کارشناســـی نرم افزار - قــزوین - تــهران - تبــریز http://afasoft.ir 2020-10-19T17:45:21+01:00 text/html 2016-01-10T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 854 - (یاس و مریم) http://afasoft.ir/post/210 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8230886150/854_%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%BA%D9%85.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8230886150/854_%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%BA%D9%85.jpg" alt=":: لبخندهای شادی و غم فرق دارند ::" align="bottom" border="0" height="272" hspace="0" vspace="0" width="234"></a><br><br><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="5">:: لبخندهای شادی و غم فرق دارند ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند؟!<br>آری! اگر بسیار، اگر کم فرق دارند<br><br>شادم تصور می کنی وقتی ندانی<br>لبخندهای شادی و غم فرق دارند<br><br>بر عکس می گردم طواف خانه ات را<br>دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند<br><br>من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان<br>با این حساب اهل جهنم فرق دارند...<br><br>بر من به چشم کشته ی عشقت نظرکن<br>پروانه های مرده با هم فرق دارند.</font><br>.<br><a href="http://goo.gl/1ujOk1" target="_blank" title="شاعر: فاضل نظری">#فاضل_نظری</a> - <a href="http://afasoft.ir/post/147" target="_blank" title="کتاب: گریه های امپراتور">#گریه_های_امپراتور</a> - <a href="http://afasoft.ir/post/210" target="_blank" title="لینک مطلب">#دیوانه_ها</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/210" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/210</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206048400/35_Yas_O_Maryam.mp3.html" target="_blank" title="#فاضل_نظری - #گریه_های_امپراتور - #دیوانه_ها"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-09T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1999 - مویرگ های هوا http://afasoft.ir/post/299 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230879818/1999_%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230879818/1999_%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7.jpg" alt=":: رشته رشته مویرگ های هوا را تر کند ::" align="absmiddle" border="0" height="275" hspace="0" vspace="0" width="449"></a><br><br><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="5">:: رشته رشته مویرگ های هوا را تر کند ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">کاش بارانی بِبارد قلب ها را تر کند<br>بگذرد از هفت بندِ ما، صدا را تر کند<br><br>قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها<br>رشته رشته مویرگ های هوا را تر کند<br><br>بشکند درهم طلسم کهنه ی این باغ را<br>شاخه های خشک و بی بار دعا را تر کند<br><br>مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت<br>سرزمین سینه ها تا ناکجا را تر کند<br><br>چترهاتان را ببندید ای به ساحل مانده ها<br>شاید این باران -که می بارد- شما را تر کند</font><br>.<br><a href="شاعر: جلیل صفربیگی" target="_blank" title="http://varan.blogfa.com/">#جلیل_صفربیگی</a> - <a href="http://poem.parsiblog.com/Posts/1307/%DA%A9%D8%A7%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%82%D9%84%D8%A8+%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%AF/" target="_blank" title="شعر: مویرگ های هوای">#مویرگ_های_هوا</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/299" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/299</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-08T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2104 - کهکشان http://afasoft.ir/post/297 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8230871676/2104_%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8230871676/2104_%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86.jpg" alt=":: یک کهکشان زیبایی اما من، سهمم شده دیدار دورادور ::" align="absmiddle" border="0" height="269" hspace="0" vspace="0" width="465"></a><br><br><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="5">:: یک کهکشان زیبایی اما من، سهمم شده دیدار دورادور ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">بر من بتازان بازهَم بانو، سردار مغرور سپاهت را<br>این دفعه را قطعا تو می‌بازی، جنگ نگاهم با نگاهت را<br><br>از قصه شاه و گدا گفتی، من از شکوه تو نمی‌ترسم<br>سربازِ من بازیگر خوبیست، این مهره خواهد کشت شاهت را<br><br>یک کهکشان زیبایی اما من، سهمم شده دیدار دورادور...<br>شاید در این شب های طولانی، گاهی ببینم روی ماهت را<br><br>وقتی تمام عشق چیزی نیست، جز در خیالم با تو خوش بودن<br>در خود نشستن‌های من کافیست، این دفعه خواهم بست راهت را<br><br>زین کرده‌ام اسب سپیدم را... بر من بتازان بازهم بانو...<br>این دفعه را قطعا تو می بازی، آن اسب وحشی سیاهت را...</font><br>.<br><a href="http://avayedel.com/padlist/87" target="_blank" title="شاعر: محسن مهرپرور">#محسن_مهرپرور</a> - <a href="http://khodavandegan.blogfa.com/post/4849" target="_blank" title="شعر: کهکشان">#کهکشان</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/297" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/297</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-07T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1466 - (که نیست) http://afasoft.ir/post/213 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230866334/1466_%DA%A9%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230866334/1466_%DA%A9%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.jpg" alt=":: چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی ::" align="absmiddle" border="0" height="264" hspace="0" vspace="0" width="188"></a><br><br><font color="#666666" face="Mihan-Nassim" size="5">:: چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست<br>می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست<br><br>می نشینی روبرویم، خستگی در می کُنی<br>چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست<br><br>باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است؟!<br>باز می خندم که خیلی، گر چه می دانی که نیست...<br><br>شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند<br>یاس و مریم می گذارم، توی گلدانی که نیست...<br><br>چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی<br>دستهایم را بگیری ، بین دستانی که نیست...؟!<br><br>وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو...<br>پشت پایت اشک می ریزم، در ایوانی که نیست...<br><br>می روی و خانه لبریز از نبودت می شود...<br>باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...!<br><br>بعد تو این کار هر روز من است<br>باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...!</font><br>.<br><a href="http://www.shereno.com/profile.php?uid=5283" target="_blank" title="شاعر: بی تا امیری">#بی_تا_امیری</a> - <a href="http://be5tpoems.blogfa.com/post-465.aspx" target="_blank" title="شعر: که نیست">#که_نیست</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/213" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/213</a><br>::<br><a href="http://s3.picofile.com/file/8230866826/38_Ke_Nist.mp3.html" target="_blank" title="#بی_تا_امیری - #که_نیست"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-06T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2063 – گور خاطرات http://afasoft.ir/post/296 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230863000/2063_%E2%80%93_%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230863000/2063_%E2%80%93_%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.jpg" alt=":: در گورِ خاطرات خوشم خاک می شوی ::" align="bottom" border="0" height="281" hspace="0" vspace="0" width="281"></a><br><br><font color="#996633" face="Mihan-Nassim" size="5">:: در گورِ خاطرات خوشم خاک می شوی ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا می کشم خطوطِ تو را پاک می شوی<br>داری کمی فراتر از ادراک می شوی<br><br>هر لحظه از نگاهِ دلم می چِکی ولی...<br>با دستمالِ کاغذی ام پاک می شوی!<br><br>این عابران که می گذرند از خیال من...<br>مشکوک نیستند تو شکاک می شوی!<br><br>تو زنده ای هنوز برایم گمان نکن!<br>در گورِ خاطرات خوشم خاک می شوی...<br><br>باید به شهرِ عشق تو با احتیاط رفت<br>وقتی که عاشقی چه خطرناک می شوی</font><br>. <br><a href="http://postmodir.blogsky.com/1387/02/22/post-10/" target="_blank" title="شاعر: نجمه زارع">#نجمه_زارع</a> - <a href="http://najmehzare.iran.sc/m/posts/21" target="_blank" title="شعر: گور خاطرات">#گور_خاطرات</a><br>.<a href="http://afasoft.ir/post/296" target="_blank" title="لینک مطلب"><br>http://afasoft.ir/post/296</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-05T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1515 - سکوت در دهنم http://afasoft.ir/post/294 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230284834/1515_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%85.JPG" target="_blank" title="لینک مطلب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8230284834/1515_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%85.JPG" alt=":: دیدم سکوت در دهنم درد می کند ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="272" width="321" vspace="0"></a><br><br><font color="#666666" face="Mihan-Nassim" size="5">:: دیدم سکوت در دهنم درد می کند ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">دکتر سلام! روح و تنم درد می کند<br>چشمم، دلم، لبم، بدنم درد می کند<br><br>ذوق سرودنم، کلماتِ نوشتنم<br>دکتر! تمام خویشتنم درد می کند<br><br>احساس شاعرانگی ام، تیر می کشد<br>حال و هوایِ پر زدنم درد می کند<br><br>دکتر! نگفته های زیادی ست در دلم<br>لب وا که می کنم، سخنم درد می کند<br><br>می خواستم که لال بمانم، به جان تو!<br>دیدم سکوت در دهنم درد می کند</font><br>.<br><a href="http://www.karname.ir/fa/professor/106/%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A" target="_blank" title="شاعر: کیومرث مرادی">#کیومرث_مرادی</a> - <a href="http://shabeasheghanbidel.persianblog.ir/post/442/" target="_blank" title="شعر: سکوت در دهنم">#سکوت_در_دهنم</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/293" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/293</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-04T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1533 - (اسپند) http://afasoft.ir/post/214 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230290426/1533_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230290426/1533_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt=":: کاش دور و بر ما این همه دلبند نبود ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="274" width="424" vspace="0"></a><br><br><font color="#663333" face="Mihan-Nassim" size="5">:: کاش دور و بر ما این همه دلبند نبود ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">کاش دور و بر ما این همه دلبند نبود<br>و دلم پیش کسی غیر خداوند نبود<br><br>آتشی بودی و هر وقت تو را می دیدم<br>مثل اسپند دلم جای خودش بند نبود<br><br>مثل یک غنچه که از چیده شدن می ترسید<br>خیره بودم به تو و جرات لبخند نبود<br><br>هر چه من نقشه کشیدم به تو نزدیک شوم<br>کم نشد فاصله، تقصیر تو هر چند نبود<br><br>شدم از "درس" گریزان و به "عشقت" مشغول<br>بین این دو چه کنم نقطه ی پیوند نبود<br><br>مدرسه جای کسی بود که یک دغدغه داشت<br>جای آن ها که به دنبال تو بودند نبود<br><br>بعد از ان هر که تو را دید رقیبم شد و بعد<br>اتفاقی که رقم خورد خوشایند نبود<br><br>آه ای تابلوی تازه به سرقت رفته!!!<br>کاش نقاش تو این قدر هنر مند نبود...</font><br>.<br><a href="http://kazembahmani.parsiblog.com/" target="_blank" title="شاعر: کاظم بهمنی">#کاظم_بهمنی</a> - <a href="http://ghambarak.blogfa.com/post-746.aspx" target="_blank" title="شعر: اسپند">#اسپند</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/214" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/214</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8230289700/39_Espand.mp3.html" target="_blank" title="#کاظم_بهمنی - #اسپند"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div> text/html 2016-01-03T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2065 - لب سرررخ http://afasoft.ir/post/295 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8230288368/2065_%D9%84%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B1%D8%AE.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8230288368/2065_%D9%84%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B1%D8%AE.jpg" alt=":: سیبی کجاست از لب سرخ تو سیب تر؟! ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="269" width="383" vspace="0"></a><br><br><font color="#FF0000" face="Mihan-Nassim" size="5">:: سیبی کجاست از لب سرخ تو سیب تر؟! ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">سیبی کجاست از لب سرخ تو سیب تر؟!<br>زیباتر و رسیده تر و دلفریب تر...<br><br>چاقو به دست آمده اند از چهار سمت<br>اما میان این همه من بی نصیب تر!<br><br>من پشت کوه قاف وصال تو مانده ام<br>از هر چه کوه و دره، فراز و نشیب تر<br><br>صبرم به سر رسید... خدایا عنایتی<br>نازل نمای آیه ی " امن یجیب " تر<br><br>این تازه ابتدای خرابی ست! بعد از این<br>در من وقوع زلزله هایی مهیب تر...</font><br>.<br><a href="http://varan.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: جلیل صفربیگی">#جلیل_صفربیگی</a> - <a href="http://khodavandegan.blogfa.com/post/326" target="_blank" title="شعر: لب سرررخ">#لب_سرررخ</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/295" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/295</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-02T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1514 - طرح لطیف http://afasoft.ir/post/293 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230282834/1514_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81.jpeg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230282834/1514_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81.jpeg" alt=":: خنده ات طرح لطیفیست که دیدن دارد ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="271" width="174" vspace="0"></a><br><br><font color="#333333" face="Mihan-Nassim" size="5">:: خنده ات طرح لطیفیست که دیدن دارد ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">خنده ات طرح لطیفیست که دیدن دارد<br>ناز ِ معشوق دل آزار خریدن دارد<br><br>فارغ از گله و گرگ است شبانی عاشق<br>چشم سبز تو چه دشتیست! دویدن دارد<br><br>شاخه ای از سر دیوار به بیرون جسته<br>بوسه ات میوه ی سرخیست که چیدن دارد<br><br>عشق بودی وَ به اندیشه سرایت کردی<br>قلب با دیدن تو شور تپیدن دارد<br><br>وصل تو خواب و خیال است ولی باور کن<br>عاشقی بی سر و پا عزم رسیدن دارد<br><br>عمق تو دره ی ژرفیست مرا می خواند<br>کسی از بین خودم قصد پریدن دارد<br><br>اول قصه ی هر عشق کمی تکراریست!<br>آخر ِ قصه ی فرهاد شنیدن دارد</font><br>.<br><a href="http://kazembahmani.parsiblog.com/" target="_blank" title="شاعر: کاظم بهمنی">#کاظم_بهمنی</a> - <a href="http://khodemooni5.blogfa.com/post/62" target="_blank" title="شعر: طرح لطیف">#طرح_لطیف</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/293" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/293</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-01-01T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1500 - (می خواهی چه کار) http://afasoft.ir/post/215 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230278134/1500_%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8230278134/1500_%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt=":: گریه کن! پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟ ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="268" width="406" vspace="0"></a><br><br><font color="#996633" face="Mihan-Nassim" size="5">:: گریه کن! پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟ ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">دوستت دارم پریشان، شانه می خواهی چه کار؟<br>دام بگذاری اسیرم، دانه می خواهی چه کار؟&nbsp; <br><br>تا ابد دور تو می گردم، بسوزان! عشق کن!<br>ای که شاعر سوختی، پروانه می خواهی چه کار؟&nbsp; <br><br>مـُردم از بس شهر را گشتم، یکی عاقل نبود<br>راستی تو این همه دیوانه می خواهی چه کار؟&nbsp; <br><br>مثل من آواره شو، از چار دیواری درآ !&nbsp; <br>در دل من قصر داری، خانه می خواهی چه کار؟&nbsp; <br><br>خرد کن آیینه را در شعر من خود را ببین<br>شرح این زیبایی از بیگانه می خواهی چه کار؟&nbsp; <br><br>شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن <br>گریه کن! پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟&nbsp;&nbsp; </font><br>.<br><a href="http://www.mehdifaraji.com/" target="_blank" title="شاعر: مهدی فرجی">#مهدی_فرجی</a> - <a href="http://ayateghamzeh.persianblog.ir/post/367/" target="_blank" title="شعر: می خواهی چه کار">#می_خواهی_چه_کار</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/215" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/215</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206049668/40_Mikhahe_Che_Kar.mp3.html" target="_blank" title="#مهدی_فرجی - #می_خواهی_چه_کار"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div> text/html 2015-12-31T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2023 - وصف نگاه تو http://afasoft.ir/post/281 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223641076/2023_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88.png" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223641076/2023_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88.png" alt=":: گفته بودم همه جا وصف نگاه تو ولی ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="281" width="422" vspace="0"></a><br><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#666666" face="Mihan-Nassim" size="5">:: گفته بودم همه جا وصف نگاه تو ولی ::</font><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاعری خسته ام از دستِ تو بیمار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">راوی چشم تو در این همه اشعار منم&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">گفته بودم همه جا وصف نگاه تو ولی...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">زخمی حادثه ی چشم تو این بار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">میهمان شب و مهتابم و تا وقت سحر</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">همدم لب به لب بسته ی سیگار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کوه سنگی شده معبود من ای وای...اگر</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دلخوش از عاطفه ی سنگی دیوار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بر سر کشمکش کشور آغوش تو آه</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاه بی خاصیت بزدل قاجار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">من همان کهنه ردیفم به خدا در غزلت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در خم قافیه هایی که نه انگار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بس کن از گردش این ثانیه ها هیچ نگو</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نقطه ثابت این گردش پرگار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو برو پا بکش از شعر من و این غزلم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از خودم از تو و این فاصله بیزار منم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خسته از شعر من و این همه اصرار تویی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دلخور از حسرت یک ریزه ی دیدار منم</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><a href="http://www.sherenab.com/User-2748.html" target="_blank" title="شعر: علی نیاکوئی لنگردوی">علی نیاکوئی لنگرودی</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> - <a href="http://goo.gl/LGOa1Q" target="_blank" title="شعر: وصف نگاه تو">وصف نگاه تو</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/281" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/281</a><br>::</font></div> text/html 2015-12-30T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1344 - (آسمان یک) http://afasoft.ir/post/218 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228187334/1344_%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85.png" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228187334/1344_%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85.png" alt=":: نه من به خاطر او می توانم آن باشم ::" align="bottom" border="0" height="265" hspace="0" vspace="0" width="515"></a><br><br><font color="#330000" face="Mihan-Nassim" size="5">:: نه من به خاطر او می توانم آن باشم ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">چقدر چون همگان، مثل دیگران باشم<br>به جای عشق، به دنبال آب و نان باشم<br><br>اگر پرنده مرا آفریده اند چرا<br>قفس بسازم و در بند آشیان باشم<br><br>اگر چه ریشه در این دشت بسته ام، باید<br>به جای خاک گرفتار آسمان باشم<br><br>من از نزاع «دلم» با «خودم» خبر دارم<br>چگونه با دو ستم پیشه مهربان باشم<br><br>نه او به خاطر من می تواند این باشد<br>نه من به خاطر او می توانم آن باشم</font><br>.<br><a href="http://goo.gl/1ujOk1" target="_blank" title="شاعر: فاضل نظری">#فاضل_نظری</a> - <a href="http://afasoft.ir/post/171" target="_blank" title="کتاب: ضد">#ضد</a> - <a href="http://afasoft.ir/post/218" target="_blank" title="لینک مطلب">#آسمان_یک</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/218" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/218</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206050018/43_Aseman_Yek.mp3.html" target="_blank" title="#فاضل_نظری - #ضد - #آسمان_یک"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-29T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2091 - یک استکان http://afasoft.ir/post/292 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/8228189934/2091_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s1.picofile.com/file/8228189934/2091_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86.jpg" alt=":: یک استکان خیال مصور به جای چای ::" align="absmiddle" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="404"></a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><font color="#993300" face="Mihan-Nassim" size="5">:: یک استکان خیال مصور به جای چای ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">یک شعر، یک بهانه ی بهتر به جای چای<br>یک استکان خیال مصور به جای چای<br><br>آرامش صدای تو وقتی که می بَرد...<br>ما را به خلسه های مکرر به جای چای!<br><br>دیگر چه جای واهمه! در این سکوت محض.<br>فنجانی از ترانه بیاور به جای چای<br><br>در ذهن استکان تهی از کمانچه ام <br>حتما بریز یک نُت دیگر به جای چای<br><br>لب تر نکن به تلخی این قهوه خانه ها<br>بانوی تا همیشه مکدر - به جای چای<br><br>برگشته از ملال همین روزمره گی <br>بگذار روی شانه ی من سر به جای چای<br><br>پلکی بزن برای منِ تشنه تر بریز<br>یک جفت چشم قهوه ای تر به جای چای...<br><br>با من بنوش ای غم جا مانده در دلم!<br>یک شعر _ یک خیال مصور _ به جای چای.</font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br><a href="http://habibnazari.parsiblog.com/" target="_blank" title="شاعر: حبیب نظاری">#حبیب_نظاری</a> - <a href="http://safarian.blogfa.com/post-164.aspx" target="_blank" title="شعر: یک استکان">#یک_استکان</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/292" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/292</a><br>::</font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-28T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2099 - در این حوض فقط http://afasoft.ir/post/291 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228184126/2099_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D9%81%D9%82%D8%B7.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228184126/2099_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D9%81%D9%82%D8%B7.jpg" alt=":: ماهی عاشق ماهَم که در این حوض فقط ::" align="absmiddle" border="0" height="266" hspace="0" vspace="0" width="266"></a><br><br><font color="#333399" face="Mihan-Nassim" size="5">:: ماهی عاشق ماهَم که در این حوض فقط ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">مثل آهی که پس از رفتن تو می آید<br>خاطراتت پس هر کوچه سَرَم می آید<br><br>آن درختم که از آن شاخه ی پُربار... ای داد<br>روی پاهای دلم هی تبرم می آید<br><br>ماهی عاشق ماهَم که در این حوض فقط<br>یاد تو جای تو هر شب به بَرم می آید<br><br>من اگر بند تو باشم به دلم باکی نیست<br>حبس چشمان تو بودن به پَرَم می آید<br><br>گر بگویم که دلم از تو بَدَش می آمد<br>طبق ضرب المثلی "تو" به سرم می آید؟<br><br>مثل آهی که پس از من به لَبَت می شیند<br>"آه" یک روز برایت خبرم می آید</font><br>.<br><a href="http://www.faridekhani.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: فریده خانی">#فریده_خانی</a> - <a href="http://goo.gl/5lct8L" target="_blank" title="شعر: در این حوض فقط">#در_این_حوض_فقط</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/291" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/291</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-27T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1734 - (نعره پلنگ) http://afasoft.ir/post/217 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228180192/1734_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228180192/1734_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt=":: ماه پنهان شد... نمایان شد... پلنگی نعره زد ::" align="absmiddle" border="0" height="272" hspace="0" vspace="0" width="272"></a><br><br><font color="#000066" face="Mihan-Nassim" size="5">:: ماه پنهان شد... نمایان شد... پلنگی نعره زد ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزگاری قهر بودی روزگاری آشتی<br>ماجرای عشق ما را ساده می انگاشتی<br><br>وقت برگشتن اگر راحت نمی بخشیدمت<br>این قَدَرها هم مرا احمق نمی پنداشتی<br><br>من زمین کوچکی بودم که از ترس کلاغ<br>جای گندم دورتادورم مترسک کاشتی<br><br>گفته بودم ساعت دوری عذابم می دهد<br>مشتی از شن های ساحل با خودت برداشتی!<br><br>نامه دادی: جان من هستی و فهمیدم چرا<br>از به لب آوردنم احساس خوبی داشتی!<br><br>تا که خود را نردبان سازم برای دیدنت<br>استخوان های مرا پهلوی هم انباشتی<br><br>ماه پنهان شد... نمایان شد... پلنگی نعره زد:<br>داشتم از یاد می بردم تو را، نگذاشتی</font><br>.<br><a href="http://ehsan-afshari.iran.sc/" target="_blank" title="شاعر: احسان افشاری">#احسان_افشاری</a> - <a href="http://shaeraneh-ha-asheganeh-ha.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="شعر: نعره پلنگ">#نعره_پلنگ</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/217" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/217</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206049926/42_Naare_Palang.mp3.html" target="_blank" title="#احسان_افشاری - #نعره_پلنگ"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-26T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2100 - تو من می شوی وُ من http://afasoft.ir/post/290 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228174426/2100_%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%86_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D9%88%D9%8F_%D9%85%D9%86.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228174426/2100_%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%86_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D9%88%D9%8F_%D9%85%D9%86.jpg" alt=":: احساس می کنم که تو من می شوی وُ من ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="269" vspace="0" width="470"></a><br><br><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="5">:: احساس می کنم که تو من می شوی وُ من ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">صبح و طلوع شعر و غزل، ناشتای تو<br>یعنی سلام... زنده شدم با دعای تو<br><br>یعنی دوباره... با تو من از خواب می پَرم<br>با موج های ملتهب خنده های تو<br><br>حس می کنم که جنبش رگ ها و قلب من<br>تنظیم می شوند به آهنگ پای تو...<br><br>یعنی که رگ رگِ تن من شوق می شود<br>یعنی که تنگ می شود این دل برای تو<br><br>احساس می کنم که تو من می شوی وُ من<br>یک لحظه خواستم که بیایم به جای تو<br><br>یک لحظه من به خوبی تو باشم و دلم<br>یک لحظه! یک دقیقه... شود آشنای تو!<br><br>تازه سلام اول این قصه می رسد<br>پُر می شود تمام من از ماجرای تو<br><br>گنجشک می شوی و قناری نغمه خوان<br>در گوش من ترنم نرم صدای تو<br><br>تو خوبی آنقدر که هوا خوب می شود<br>اصلا هوای من شده خوب از هوای تو<br><br>خورشید هم به قدر تو زیبا و خوب نیست...<br>گُل، سعی می کند که در آرد ادای تو<br><br>اصلا خودت بگو که چه کردی که ساختت<br>این سان لطیف و ناز و معطر، خدای تو؟<br><br>خوابم گرفته با تغزل آرام در صدات<br>آرام می شود دوباره دل از لای لای تو...<br><br>صبحانه حاضرست، بفرما غزل بنوش<br>طعم بهشت می دهد امروز چای تو!<br><br>برنامه چیست؟ زل زدن محض در نگات<br>اکران ماندگار تو و سینمای تو<br><br>حالا منم و لطف تو هر لحظه بیشتر<br>هی سوء استفاده شد از این حیای تو<br><br>من چیزهای خوب زیادی نداشتم!<br>می فهمم آخر ارزش و قدر و بهای تو<br><br>می فهمم اینکه نوری و آب و درخت و... آه<br>می دانم اینکه توی جهان نیست تایِ تو<br><br>می دانم اینکه جهان، تلخ و شور و سرد<br>سنگ و سیاه و سخت تمامش، سوای تو!<br><br>من بیست و هشت سال خودم را نوشته ام<br>می ریزم این تمام خودم را به پای تو<br><br>اصلا برای چیست من اینقدر حرف... حرف… حرف<br>اصلا&nbsp; تمام&nbsp; زندگی&nbsp; من&nbsp; فدایِ تو</font><br>.<br><a href="http://asru.blogfa.com/cat-72.aspx" target="_blank" title="شاعر: امیر مرزبان">#امیر_مرزبان</a> - <a href="http://pichak.iran.sc/m/posts/3502" target="_blank" title="شعر: تو من می شوی و من">#تو_من_می_شوی_و_من</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/290" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/290</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-25T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2092 - آن سوی برف http://afasoft.ir/post/289 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228172568/2092_%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%81.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228172568/2092_%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%81.jpg" alt=":: دنبال کودکی که در آن سوی برف بود ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="268" vspace="0" width="457"></a><br><br><font color="#333333" face="Mihan-Nassim" size="5">:: دنبال کودکی که در آن سوی برف بود ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت...<br>از فکر اینکه قد نکشیدم دلم گرفت<br><br>از فکر اینکه بال و پری داشتم ولی...<br>بالاتر از خودم نپریدم دلم گرفت!<br><br>از اینکه با تمام پس انداز عمر خود<br>حتی ستاره ای نخریدم دلم گرفت.<br><br>کم کم به سطح آینه برف می نشست<br>دستی بر آن سپید کشیدم دلم گرفت<br><br>دنبال کودکی که در آن سوی برف بود...<br>رفتم ولی به او نرسیدم دلم گرفت!</font><br>.<br><a href="http://liking.blogfa.com/tag/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title="شاعر: مهدی نقبایی">#مهدی_نقبایی</a> - <a href="http://be5tpoems.blogfa.com/post-169.aspx" target="_blank" title="شعر: آن سوی برف">#آن_سوی_برف</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/289" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/289</a><br>::<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-24T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1677 - (پرده افتاد) http://afasoft.ir/post/219 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228169618/1677_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AA.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8228169618/1677_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AA.jpg" alt=":: كه بازیگر مات این صحنه بودم ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="267" vspace="0" width="180"></a><br><br><font color="#336666" face="Mihan-Nassim" size="5">:: كه بازیگر مات این صحنه بودم ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">پرده افتاد<br>صحنه خاموش<br>آسمان و زمین مانده مدهوش<br>نقش ها رنگ ها چون مه و دود<br>رفته بر باد<br><br>مانده در پرده ی گوش<br>رقص خاموش فریاد<br>پرده افتاد<br>صحنه خاموش<br><br>وز شگفتیِ این رنگ و نیرنگ<br>خنده یخ بسته بر لب<br>گریه خشكیده در چشم<br>پرده افتاد<br>صحنه خاموش<br><br>و آن نمایش<br>كه همچون فریبنده خوابی شگفت<br>دل از من همی بُرد، پایان گرفت<br>و من<br>كه بازیگر مات این صحنه بودم<br>چو مرد فسون گشته خواب بند<br>كه چشم از شكست فسون برگشاید<br>به جای تماشاگران یافتم خویشتن را<br>شگفتا! كه را بخت آن داده اند <br>كه چون من<br>تماشاگر بازی خویش باشد؟<br>وز این گونه چون من<br>تراشد<br>فریب دل خویشتن را<br>كه آخر رگ جان خراشد؟<br><br>بلی پرده افتاد و پایان گرفت<br>فسونكاری این شب بی درنگ<br>و من در شگفت<br>كه چون كودكان<br>بخندم بر این خواب افسانه رنگ؟<br>و یا در نهفت دل تنگ خویش<br>بگریم بر اندوه این سرگذشت؟</font><br>.<br><a href="http://saye-sher.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: هوشنگ ابتهاج">#هوشنگ_ابتهاج</a> - <a href="http://www.shereno.com/31/124/3530.html" target="_blank" title="شعر: پرده افتاد">#پرده_افتاد</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/219 " target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/219 </a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206050150/44_Pardeh_Ophtad.mp3.html" target="_blank" title="#هوشنگ_ابتهاج - #پرده_افتاد"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-23T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2030 - چشم سیاهت http://afasoft.ir/post/273 <div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8223641442/2030_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AA.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8223641442/2030_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AA.jpg" alt=":: دوباره به احساس عشقی عجیب، به چشم سیاهت قسم می خورم ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="281" vspace="0" width="425"></a><br><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#333333" face="Mihan-Nassim" size="5">:: دوباره به احساس عشقی عجیب، به چشم سیاهت قسم می خورم ::</font><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تورا دیدم و هی برای خودم، به رخسار ماهت قسم می خورم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به چشمان پُر مُهر و جان پَرورت، به حس نگاهت قسم می خورم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو رفتی وُ من با غم رفتنت، میانِ شبِ خانه تنها شدم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سراسیمه بعد از نماز سحر، به تک قبله گاهت قسم می خورم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">همه روز وُ شب فکر وُ ذهنم شدی، به اندیشه ی سبز خوش باورم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دوباره به احساس عشقی عجیب، به چشم سیاهت قسم می خورم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو آهسته بُردی مرا در خودم، به رسم غریبانه ی زندگی...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وَ در سوز بی وقفه ی خاطرات، به پایان راهت قسم می خورم!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اگر زنده ماندم به آشوب عشق، ببین غرق دریای یادت شدم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">همیشه ولی در شب گریه ها، به رخسار ماهت قسم می خورم...</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.sherenab.com/User-4906.html" target="_blank" title="شاعر: زهرا ضیایی">زهرا ضیایی</a> - <a href="http://khodavandegan.blogfa.com/post/4696" target="_blank" title="شعر: چشم یاهت">چشم سیاهت</a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://afasoft.ir/post/273" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/273</a></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">::</font></font><br></div> text/html 2015-12-22T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2034 - اهل قبور http://afasoft.ir/post/272 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223641484/2034_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223641484/2034_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1.jpg" alt=":: چشم بر هم می زنی اهل قبورت می کند ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="286" vspace="0" width="422"></a><br><br></div><div align="center"><font color="#999999" face="Mihan-Nassim" size="5">:: چشم بر هم می زنی اهل قبورت می کند ::</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا که می آیی به خود از راه دورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">عشق با شوری که دارد بی شعورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پیش از این ها سوره یوسف برایم گفته بود&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پیرکنعان هم که باشی عشق کورت می کند...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روی برکه آب و زیر آن لجن خوابیده است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حیف از عاشق که تنها رو به صورت می کند&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">گول آتش بازی چشمان یارت را مخور&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا بچسباند خمیرش را تنورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کس نمی فهمد به غیر از ارگ بعد از زلزله...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بی وفایی ها چه با کوه غرورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آنکه از لیلی برایش سال ها گفتی، شبی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">عاشق یارت شده، سنگ صبورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">عشق امضای رضایت نامه مرگ است و بس</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چشم بر هم می زنی اهل قبورت می کند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بی رگی ات را به بی جانی من نسبت مده</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یک رگ من در تنت باشد غیورت می کند</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.feysegool.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: محسن عرب خالقی">محسن عرب خالقی</a> - <a href="http://www.sherhayeasheghane.ir/showpoem.aspx?id=615" target="_blank" title="شعر: اهل قبور">اهل قبور</a></font></div><div align="center"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br></font><a href=".http://afasoft.ir/post/272" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/272</a><br>::<br></div></div> text/html 2015-12-21T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2033 - روزی که رفتی http://afasoft.ir/post/286 <div align="center"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8223547984/2033_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8223547984/2033_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C.jpg" alt=":: به طرزی وحشیانه عاشق زیبایی ات بودم ::" align="bottom" border="0" height="274" hspace="0" width="203" vspace="0"></a><br><br></div><div align="center"><font color="#333333" face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;:: به طرزی وحشیانه عاشق زیبایی ات بودم ::</font><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اگر چه گفته بودی پای عشقت تا ابد مَردی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ولی روزی که رفتی خواندم از چشمت، که دلسردی!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به طرزی وحشیانه عاشق زیبایی ات بودم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به جای عشق بازی، دائما بازی در آوردی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارس می خواست در آغوش دریای تو بنشیند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ولی با سد قهرت نقشه اش را برملا کردی !</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شدم مجموعه دار درد های رایج دنیا!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شدی برعکس من، میراث دارِ دردِ بی دردی…</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خیانت در امانت طبق حکم شرع جایز نیست!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">امانت بود عشقم در وجودت، حیف نامردی...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مرا با خاک یکسان کرده ای، ای دشمن هم خون؛</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو را با خاک یکسان می کنم روزی که برگردی.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><a href="http://ghazalbaran.persianblog.ir/" target="_blank" title="شاعر: امید صباغ نو">امید صباغ نو</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> - <a href="http://https//instagram.com/p/xARQRqve93/" target="_blank" title="شعر: روزی که رفتی">روزی که رفتی</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/286" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/286</a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">::</font></div> text/html 2015-12-20T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2035 - مهتاب گون http://afasoft.ir/post/285 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223550092/2035_%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%AF%D9%88%D9%86.jpg" target="_blank" title="لینک مطلب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8223550092/2035_%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%AF%D9%88%D9%86.jpg" alt=":: من تو را مهتاب گون تا آسمان بالا کشیدم ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="271" vspace="0" width="310"></a><br><br></div><div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000099" face="Mihan-Nassim" size="5">:: من تو را مهتاب گون تا آسمان بالا کشیدم ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">هیچ هم زیبا نبودی، من تو را زیبا کشیدم<br>بی جهت اغراق کردم، دلبر و رعنا کشیدم...<br><br>از "لئوناردو داوینچی" عذرخواهی می کنم که<br>این همه عکس ِ تو را مثل ِ "مونالیزا" کشیدم<br><br>تو نمی دانستی اصلن "شهرزاد" ِ قصه ها چیست؟<br>من هزار و یک شب از موهای ِ تو یلدا کشیدم<br><br>دلخوش ِ نیلوفری در گوشه ی ِ مرداب بودی<br>من تو را مهتاب گون تا آسمان بالا کشیدم<br><br>نه عسل، گس بود طعم ِ بوسه هایی که ندادی...<br>من چه احمق خانه ات را قصر ِ کندوها کشیدم<br><br>چشم ِ تو معمولی اما من میان ِ شعرهایم<br>زورقی با پلک ِ پارو در دل ِ دریا کشیدم<br><br>من چه بی انصاف بودم با ترازوی ِ دلم که<br>تارِ مویت را برابر با همه دنیا کشیدم<br><br>با چه رویی بعد از این شعر ِ "نظامی" را بخوانم<br>بس که "مجنون" بودم و بی خود تو را "لیلا" کشیدم<br><br>مرغ ماهی خوار ِ بدترکیب! جوجه اردک ِ زشت!<br>باورت شد که تو را شهزاده ی ِ قوها کشیدم؟<br><br>دختری زیباتر از تو بعد از این بر می گزینم<br>دختری که ناز ِ او را از همین حالا کشیدم<br><br>بعد از این خوش باش با او، می روم از خاطراتت<br>خاطرت آسوده باشد از خیالت پا کشیدم...</font><br>.<br><a href="http://shahrad147.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: شهراد میدری">شهراد میدری</a> - <a href="http://temenna.blogfa.com/post/2027" target="_blank" title="شعر: مهتاب گون">مهتاب گون</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/285" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/285</a><br>::</font></div> text/html 2015-12-19T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2045 - کوه پریدن را http://afasoft.ir/post/284 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223552242/2045_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%B1%D8%A7.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223552242/2045_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%B1%D8%A7.jpg" alt=":: بنشین و تماشا کن... از کوه پریدن را ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="287" width="294" vspace="0"></a><br><br><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#996633" face="Mihan-Nassim" size="5">:: بنشین و تماشا کن... از کوه پریدن را ::</font><br></font></div><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چشمان تو یادم داد؛ فریاد کشیدن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا قله به سر رفتن... از کوه پریدن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اصرار نکن بانو... این پیچ و خمِ وحشی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در مسخره پیچانده، رویای رسیدن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا بوده همین بوده... از کاسه ی هم خوردیم</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در ما ابدی کردند، آدابِ چریدن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در ذهنِ پلیدِ زن... هر لحظه در این نیت</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بالا بزند هر شب، آن دامنِ ساتَن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تصویرِ بدی دارد... هر نیمه ی لختِ عشق...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از بس درِ خود کم کرد؛ اندازه ی یک زن را</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در مصرع پایانی، از قله صدا بارید</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بنشین و تماشا کن... از کوه پریدن را</font></div><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://alireza-aazar.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: علیرضا آذر">علیرضا آذر</a> - <a href="http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/2240" target="_blank" title="شعر: از کوه پریدن">از کوه پریدن</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/284" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/284</a><br>::</font></div><br></div> text/html 2015-12-18T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2040 – مثل مترسک http://afasoft.ir/post/283 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8223553784/2040_%E2%80%93_%D9%85%D8%AB%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DA%A9.jpg" alt=":: خلاصه مثل مترسک گذشت زندگی من ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="288" width="288" vspace="0"><br><br><font color="#333300" face="Mihan-Nassim" size="5">:: خلاصه مثل مترسک گذشت زندگی من ::</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">نشد سلام دهم ـ عشق را جواب بگیرم<br>غرور یخ زده را، رو به آفتاب بگیرم<br><br>نشد که لحظه ی فَرّار مهربان شدنت را<br>به یادگار، برای همیشه قاب بگیرم<br><br>نشد تقاص همه عمر تشنه جانی خود را<br>به جرعه ای ز تو ـ از خنده ی سراب ـ بگیرم<br><br>چرا همیشه تو را، ای همه حقیقتم از تو<br>من از خیال بخواهم و یا ز خواب بگیرم<br><br>چقدر می شود آیا در این کرامت آبی<br>شبانه تور بیاندازم و حباب بگیرم!<br><br>حصار دغدغه نگذاشت تا دقیقه ای از عمر<br>به قول چشم تو : «حالی هم از شراب بگیرم»<br><br>خلاصه مثل مترسک گذشت زندگی من<br>نشد که عرصه ی پروازی از عقاب بگیرم!</font><br>.<br><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C" target="_blank" title="شاعر: محمدعلی بهمنی">محمدعلی بهمنی</a> - <a href="http://temenna.blogfa.com/post/2035" target="_blank" title="شعر: مثل مترسک">مثل مترسک</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/283" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/283</a><br>::</font><br></div> text/html 2015-12-17T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2027 - دل به دریا بزنی http://afasoft.ir/post/282 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223556426/2027_%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223556426/2027_%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C.jpg" alt=":: دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="272" width="369" vspace="0"></a><br><br><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="5">:: دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">دل من تنگِ تو شد، کاش که پیدا بشوی<br>که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی<br><br>تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟!<br>بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی...<br><br>انقلابی شده در سینه ی من، فتنه ی توست<br>سبزیِ چشم تو باعث شده رسوا بشوی<br><br>من پس انداز دلم را به تو دادم که تو هم<br>بیمه ی عمر دلم روز مبادا بشوی<br><br>غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی<br>دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی...<br><br>حیف ما نیست که یک زوج موفق نشویم؟<br>حیف از این نیست که تو این همه تنها بشوی؟<br><br>نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب<br>دل من تنگِ تو شد، کاش که پیدا بشوی</font><br>.<br><a href="http://www.shereno.com/profile.php?uid=20581" target="_blank" title="شاعر: احسان نصری">احسان نصری</a> - <a href="http://khodavandegan.blogfa.com/post/4380" target="_blank" title="شعر: دل به دریا">دل به دریا</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/282" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/282</a><br>::<br></font></div> text/html 2015-12-16T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2097 - (دفن کنید) http://afasoft.ir/post/179 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/8228197492/2097_%D8%AF%D9%81%D9%86_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s1.picofile.com/file/8228197492/2097_%D8%AF%D9%81%D9%86_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.jpg" alt=":: شال ابریشم لیلای مرا دفن کنید ::" align="absmiddle" border="0" height="266" hspace="0" width="466" vspace="0"></a><br><br><font color="#993399" face="Mihan-Nassim" size="5">:: شال ابریشم لیلای مرا دفن کنید ::</font><br>.<br>.<br>.<br>:<br><font face="Mihan-Yekan" size="3">می روم حسرت دریای مرا دفن کنید<br>اهل دیروزم و فردای مرا دفن کنید<br><br>لحدم را بگذارید به روی لحدم<br>شال ابریشم لیلای مرا دفن کنید<br><br>ایل من مرده کسی نیست که چنگی بزند<br>وقت تنگ است بخارای مرا دفن کنید<br><br>صخره ام، صخره که دلتا شده از سیلی رود<br>دل که خوب است فقط "تا" ی مرا دفن کنید<br><br>تا پر از روسری و سیب شود شهر شما<br>زیر این خاک غزل های مرا دفن کنید</font><br>.<br><a href="http://842.persianblog.ir/" target="_blank" title="شاعر: حامد عسکری">#حامد_عسکری</a> - <a href="http://asru.blogfa.com/post-496.aspx" target="_blank" title="شعر: دفن کنید">#دفن_کنید</a><br>.<br><a href="http://afasoft.ir/post/179" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/179</a><br>::<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206044192/11_Daphn_Konid.mp3.html" target="_blank" title="#حامد_عسکری - #دفن_کنید"><img src="https://www.mediafire.com/convkey/33c6/r7b2mfaqkg7rejg6g.jpg" alt="دانلود دکلمه ی این شعر با صدای من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-12-15T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2039 - چایی ات را http://afasoft.ir/post/280 <div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8223641092/2039_%DA%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7.jpeg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8223641092/2039_%DA%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7.jpeg" alt=":: چایی ات را پُر از شِکر کردم، تا برایت دوباره هم بزنم ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="284" width="429" vspace="0"></a></div><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#993300" face="Mihan-Nassim" size="5">:: چایی ات را پُر از شِکر کردم، تا برایت دوباره هم بزنم ::</font><br>.<br>.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در زمستان سردِ چشمانت، با چه انگیزه ای قلم بزنم؟</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چایی ات را پُر از شِکر کردم، تا برایت دوباره هم بزنم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در دلم حسِّ محنت انگیزیست، بعد تو من غریبه ام با شهر</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد تو با غمت چرا هر شب،"یوسف آباد" را قدم بزنم؟</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شیشه ی عطر ِخالی ات اینجاست، مثل رویای تو در آغوشم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">قول دادم که بی حضورِ خودت، به تنم عطرِ سرد کم بزنم!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">قول دادم به خود که بعد از تو، نیمه شب ها بدون ترسیدن -</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خاطرت را بدزدم و پُر گاز، سمتِ بیراهه ی "فشَم" بزنم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فصل فصلِ نوشتن سوگ وُ حسّ وُ حالم شبیه عاشوراست</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">باید امشب به جای هئیت ها در تهِ کوچه ها حَرم بزنم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">باید امشب عمیق گریه کنم، تا عزادار قابلی باشم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">باید امشب بدون رویایت، تشنه بر سینه وُ سرَم بزنم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">قول دادم که بعد تو شخصا، وارثِ کُلِ غصه ها باشم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سَنَدش را به نام خود کرده، روی آن مُهر درد وُ غم بزنم</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://sanam-nafeh.iran.sc/" target="_blank" title="شاعر: صنم نافع">صنم نافع</a> - <a href="http://sanamnafeh.blogfa.com/post/55" target="_blank" title="شعر: چایی ات را">چایی ات را</a><br>.</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://afasoft.ir/post/280" target="_blank" title="لینک مطلب">http://afasoft.ir/post/280</a><br>::<br></font></div> text/html 2015-12-14T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 1627 - رخ در ماه http://afasoft.ir/post/279 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223641184/1627_%D8%B1%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87.jpeg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223641184/1627_%D8%B1%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87.jpeg" alt=":: این عکس رخ توست که بر ماه نشسته ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="292" vspace="0" width="319"></a><br><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="Mihan-Nassim" size="5">:: این عکس رخ توست که بر ماه نشسته ::</font><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چشمان تو برهَم زده بازار جَنان را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پیغمبری آموخته موسای شبان را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آشوب به پا کُن همه ی شهر به گوشند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یا شور بزن یا بدران جامه دران را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بازار قم از نقل لبت رو به کسادی است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیچاره نکن حاج حسین و پسران را...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این عکس رخ توست که بر ماه نشسته</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نشنیده ولی بچه پلنگ این جرَیان را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برعهد تو دلبسته و دل خوش به تو کرده</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حافظ که رها کرده همه مُغبچِگان را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کافر شده هر کس که تو را دیده به محراب</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با یاد تو غلوش غلیان کرده اذان را</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آن را که عیان است چه حاجت به بیانش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بوی خوشت اینبار عیان کرده بیان را</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.kelkedel.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: مهدی نوروزی بهار">مهدی نوروزی بهار</a> - <a href="http://goo.gl/zXW3Iy" target="_blank" title="شعر: رخ در ماه">رخ در ماه</a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br></font></div><div align="center"><a href="http://afasoft.ir/post/279" target="_blank" title="لینک مطلب"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">http://afasoft.ir/post/279</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>::<br></font></div> text/html 2015-12-13T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2028 - می بینمت http://afasoft.ir/post/278 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s6.picofile.com/file/8223641218/2028_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%AA.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s6.picofile.com/file/8223641218/2028_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%AA.jpg" alt=":: می بینمت؟... اما نه! مدت هاست مانده است ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="291" width="291" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#663333" face="Mihan-Nassim" size="5">:: می بینمت؟... اما نه! مدت هاست مانده است ::</font><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یک شاخه رز، یک شعر، یک لیوان چایی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آنقدر اینجا می نشینم تا بیایی...&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از بس که بعد از ظهرها فکر تو بودم&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حالا شدم یک مرد مالیخولیایی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد از تو خیلی زندگی خاکستری شد.</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">رنگِ روپوش بچه های ابتدایی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یک روز من را می کُشی با چشم هایت&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دنیا پُر است از این رمان های جنایی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ای کاش می شد آخرش مال تو بودم.</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مثل تمام فیلم های سینمایی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">امسال هم تجدید چشمان تو هستم&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">می بینمت در امتحانات نهایی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">می بینمت؟... اما نه! مدت هاست مانده است&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یک شاخه رز... یک شعر... یک لیوان چایی...</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.shereno.com/profile.php?uid=34626" target="_blank" title="شاعر: رضا عزیزی">رضا عزیزی</a> - <a href="http://asru.blogfa.com/post-153.aspx" target="_blank" title="شعر: می بینمت">می بینمت</a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.<br></font></div><div align="center"><a href="http://afasoft.ir/post/278" target="_blank" title="لینک مطلب"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">http://afasoft.ir/post/278</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>::<br></font></div> text/html 2015-12-12T03:30:00+01:00 afasoft.ir ابوالفضل فتحی آزاد 2041 - شمس سوزان http://afasoft.ir/post/277 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8223641268/2041_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg" target="_blank" title="جهت نمایش تصویر با کیفیت اصلی کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8223641268/2041_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg" alt=":: شمس من باشی، شرر پاشی، بشورانی مرا ::" align="absmiddle" border="0" hspace="0" height="282" width="424" vspace="0"></a><br><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF6600" face="Mihan-Nassim" size="5">:: شمس من باشی، شرر پاشی، بشورانی مرا ::</font><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">هیزم خشکم که باید گُر بگیرانی مرا&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شمس من باشی، شرر پاشی، بشورانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خسته ام از انزوا و این سکوت لعنتی...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">میهانم کن به آواز شجریانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">گم شدم در داستان بی سرانجام جهان</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">جان رستاخیز من، پیدا و پنهانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">هفت سالِ آب و آبادانی ام دیگر بس است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">هفت سالِ دیگرش باید به ویرانی مرا...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">من هرات و بامیان و بلخ پر رنج تواَم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو دیار شعرخیزی چون خراسانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مثل آهویی که دل بسته به صیاد خودش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دوست دارم توی چنگالت بچرخانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">با دوچشمان غزلخیز تو حافظ می شوم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">التهاب واژه هایی، روح دیوانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">من که مثل یک جواب ساده ی اقلیدسم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو سوال سخت افلاطون یونانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مانده ام نام تو در بین کدامین واژه است؟</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">هم تو زخمی هم تو دردی هم تو درمانی مرا...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بستری خشکم ولی آبستن صد جویبار</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ریشه های من تویی، آغاز بارانی مرا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">من طنین شعر شورانگیز سعدی می شوم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو شروع واژه های رو به پایانی مرا...</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.rishehaye-aseman.blogfa.com/" target="_blank" title="شاعر: سعیده درویشی">سعیده درویشی</a> - <a href="http://khodavandegan.blogfa.com/post/4703" target="_blank" title="شعر: شمس سوزان">شمس سوزان</a></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></div><div align="center"><a href="http://afasoft.ir/post/277" target="_blank" title="لینک مطلب"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">http://afasoft.ir/post/277</font></a><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">::</font></font><br></div>